The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 4,226 other subscribers

Archive for December 21st, 2011

#CAK informeer je eens op het http://curateleregister.rechtspraak.nl/ @CAK_Wtcg

Posted by jpluimers on 2011/12/21

Ik werd net gebeld door iemand van het CAK, waar – op miraculeuze wijze een brief van mij gedateerd op 28 november (toen ik op vakantie was) over een adreswijziging van mijn broer in verband met curatorschap zou zijn beland.

Het CAK belt, net als veel telefonische verkopers, zonder nummerherkenning, dus was het eigenlijk toeval dat ze me zo te pakken kregen: normaal gaan anonieme telefoontjes door naar voicemail, maar deze keer zat ik te wachten op een ander telefoontje waarvan ik wist dat die anoniem binnen zou kunnen komen.

Terug naar het CAK: Jaren geleden heb ik al met hun correspondentie gevoerd dat ze foute adressen gebruiken, en over foute berekeningen van hun eigen bijdragen. Het is een heel bureaucratische organisatie waar het moeilijk is je weg te vinden, die van hun “klanten” een snelle en accurate reactie verwachten, maar omgekeerd geldt dat niet zo.

Telkens als er iets is waar CAK en ik het oneens over zijn verwijst het CAK mij door naar “het ministerie” om mijn beklag te doen: het CAK vindt zichzelf “uitvoerder” en voor de regeltjes (ook niet voor hun eigen interpretatie daarvan) moet je bij “het ministerie” zijn.

Het CAK blijft echter post van verschillende afdelingen naar het oude adres van mijn broer sturen (waar hij pakweg al een jaar of 12 niet meer woont: het GBA is op de hoogte dat postadres en verblijfadres verschillend zijn, en ook de belastingdienst – waar het CAK veel van haar gegevens uit put – kent het postadres).

Daarom heb ik in 2010 met als kenmerk het BSN van mijn broer een brief naar het CAK gestuurd met de vraag om alle post voor mijn broer (dus onafhankelijk van afdeling!) te sturen aan mijn postadres.

Deze keer hebben ze weer een nieuwe reden verzonden “de brief die u stuurde, was naar een andere afdeling binnen het CAK, en daar mogen we geen gegevens opvragen over curatele vanwege de wet bescherming persoonsgegevens“.

Kennelijk moet je zelf uit de context van elke brief van het CAK (en die brieven zijn nogal gelijkvormig) opmaken met welke afdeling je van doen hebt, en de hele riedel opnieuw in gang zetten.

Ik heb wel andere dingen te doen dan er weer veel telefoontjes en brieven aan te wijden, dus ik heb gevraagd dat een manager van deze persoon mij belt. Dat is wellicht ook gebeurd, maar ik hing aan een ander telefoontje (namelijk die waar ik eigenlijk op aan het wachten was).

In de tussentijd kunnen ze gaarne een kijkje nemen op de website van het Curateleregister: http://curateleregister.rechtspraak.nl/

Informatie over curatele valt namelijk weliswaar onder de wet bescherming persoonsgegevens, maar er is ook een publicatieplicht en on-line curateleregister.

Het idee achter de combinatie van publicatieplicht en register is dat iedereen in Nederland moet kunnen weten of iemand onder curatele staat, en kan uitzoeken wie de curator is, en hoe je daarmee contact krijgt.
Iemand die onder curatele staat (de curandus) is namelijk handelingsonbekwaam, en vrijwel alle handelingen die (met) zo iemand doet zijn bij voorbaat nietig of vernietigbaar.

Het online curateleregister is – vanwege de wet bescherming persoonsgegevens – zo ingericht dat bepaalde gegevens vindbaar zijn als je genoeg zoekinformatie hebt (en ja: achternaam + geboortedatum hebben ze bij het CAK op hun afdelingen).

Daarmee is de voor het CAK benodigde informatie openbaar toegankelijk, inclusief mijn woonadres. Dat is overigens niet het beste adres om post heen te sturen, want PostNL wil bij ons in de “grote stad” nog wel eens foutief afleveren, dus heb ik een postbus aan de andere kant van het kanaal op een plek waar ze wat accurater met post omgaan.

Hierbij alvast een hint naar het CAK, gebruik vooral mijn postadres:

Postbus 72
1170 AB  Badhoevedorp

Als ze nou eens bij “het ministerie” zouden informeren over hoe de vork in de steel zit over informatie van curatele en hoe je daarmee omgaat, hadden ze dit al jaren geleden kunnen weten.

En het excuus dat ze de informatie niet bij een andere afdeling kunnen opvragen is niet meer relevant: het staat publiek hier op mijn blog.

–jeroen

Posted in About, Curatele, Opinions, Personal | Leave a Comment »

svn – How do I move a file or folder from one folder to another in TortoiseSVN? – Stack Overflow

Posted by jpluimers on 2011/12/21

Duh – sometimes simple things are simple, you just have to know how simple: move it using the right mouse click as Mark Embling answers on StackOverflow.

–jeroen

via: svn – How do I move a file or folder from one folder to another in TortoiseSVN? – Stack Overflow.

Posted in Development, Software Development, Source Code Management, Subversion/SVN | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: