The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

 • My badges

 • Twitter Updates

 • My Flickr Stream

 • Pages

 • All categories

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2,089 other followers

Archive for the ‘History’ Category

Computer Hardware Chart – Imgur

Posted by jpluimers on 2020/08/28

Geek pr0n from now all the way back to the 1980s [WayBack] Computer Hardware Chart РImgur.

Basically all sorts of modules and connectors you find in computers:

 • Notebook RAM
 • Desktop RAM
 • Hard Drives
 • CPU Sockets
 • Processor Card Slots
 • Processor Card Sockets
 • I/O ports
 • Peripheral Cards
 • Desktop Card Slots
 • Power Connectors

Via:¬†[WayBack] #NerdPorn Computer Hardware Chart https://imgur.com/gallery/hBE7ZF8 – DoorToDoorGeek ‚ÄúStephen McLaughlin‚ÄĚ – Google+

–jeroen

Read the rest of this entry »

Posted in Hardware, History, Power User | Leave a Comment »

Happy birthday UDP!

Posted by jpluimers on 2020/08/20

Today it’s the 40th birthday of UDP. Or more precise: 40 years after¬†[WayBack]¬†RFC 768 – User Datagram Protocol¬†got submitted.

It is still used a lot today, so be sure to read more background on [WayBack] User Datagram Protocol РWikipedia.

And of course on a birthday, it is nice to have few good jokes. So here we go:

[WayBack]¬†“I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn’t get it.” | Hacker News

[WayBack] I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn’t get it. So here’s a TCP joke | reddit.

[Archive.is]:

 • UDP packet bar walks into
 • The best thing about UDP jokes is that I don‚Äôt care if you get it. #sysadmin #networking #IT

You can generate more yourself: udpjoke.py

–jeroen

Read the rest of this entry »

Posted in Communications Development, Development, History, Internet protocol suite, UDP | Leave a Comment »

Dutch public broadcast Teletext in plain text: Tekst TT

Posted by jpluimers on 2020/08/03

This page always has the Dutch public broadcast teletekst page 101 in plain text: Tekst TT.

It is sources from the teletext mode teletekst.nl, which usually is the fastest fact checked public news source in The Netherlands.

[WayBack] Tekst TT FAQ:


‚Ė† Dit is NOS Teletekst 101 in platte tekst. Het belangrijkste nieuws van Nederland, zonder opsmuk, snel en actueel. Handig voor op je iPhone/Android onderweg.

‚Ė† Deze pagina’s worden automatisch uit openbare bronnen samengesteld. Soms hikt er iets. En zie je nog minder. Maar minder is meer!

‚Ė† Sportnieuws gaat nog niet altijd goed. Met het huidige beperkte aanbod sport in de media is dit een probleem dat alle prioriteit heeft.

‚Ė† Contact krijg je via¬†info@teletek.st¬†of volg¬†@TTCAPS¬†voor echt ouderwets brekend nieuws.

–jeroen

Posted in History, LifeHacker, Power User | Leave a Comment »

Op dat we de cruciale beroepen niet vergeten: die horen meer extra te krijgen

Posted by jpluimers on 2020/08/01

[WayBack] Vragen over noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden in deze beroepsgroepen kunnen gebruik maken van noodopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continu√Įteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulancezorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio‚Äôs
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,¬†gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justiti√ęle inrichtingen en forensische klinieken.

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als ‚Äėvitaal‚Äô. Ouders en verzorgenden die in deze vitale sectoren werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen een beroep doen op de noodopvang als de kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie elektriciteit
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie gas
 • Regionale distributie¬†gas
 • Olievoorziening
 • Internet- en datadiensten
 • Internettoegang en dataverkeer
 • Spraakdienst en SMS
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie
 • Basisregistraties personen en organisaties
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Inzet defensie
 • Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur
 • Vervoer over (hoofd)wegennet

Posted in History, Power User | Leave a Comment »

Science Fiction Writer Robert J. Sawyer: WordStar: A Writer’s Word Processor

Posted by jpluimers on 2020/07/24

20+ years old and still relevant: [WayBack] Science Fiction Writer Robert J. Sawyer: WordStar: A Writer’s Word Processor.

Besides doing a very quick and thorough introduction in the what and how of the WordStar keyboard shortcuts, he also explains a lot about the why.

Recommended reading, especially because of a user-experience perspective.

Markdown, Atom and Visual Studio code are not that different from WordStar.

Via:

–jeroen

Read the rest of this entry »

Posted in Development, History, Power User, Software Development | 2 Comments »

 
%d bloggers like this: