The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 2,564 other followers

Medisch dossier | Autoriteit Persoonsgegevens: wie heeft recht op inzage/wijziging/verwijdering van welke gegevens en waarom wel/niet?

Posted by jpluimers on 2018/03/14

[Archive.is] Medisch dossier | Autoriteit Persoonsgegevens, meer details in [Archive.ispraktijkgids_patientgegevens_in_de_cloud_def.pdf.

Doordat een combinatie van regelgeving van toepassing kan zijn – waaronder “Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst” (WGBO), “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp) of/en “Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen” (Wet Bopz) – is het een lastig gebied, niet alleen voor jezelf, maar ook voor ouders/verzorgers/vertegenwoordigers.

Bovenstaande link heeft meer informatie over wie er recht heeft op inzage/wijziging/verwijdering van welke gegevens en waarom wel/niet.

–jeroen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: