The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

 • My badges

 • Twitter Updates

 • My Flickr Stream

 • Pages

 • All categories

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2,952 other followers

BNNVARA – De Wereld Draait Door – Boek: Beginnen over het einde – Henk en Nina Blanken

Posted by jpluimers on 2019/10/29

Just in time for a very heavy period in my life: [WayBack] BNNVARA – De Wereld Draait Door – Boek: Beginnen over het einde – Henk en Nina Blanken

It is about changing legislation about euthanasia in cases when someone has documented that urge, but cannot execute that urge any more because of for instance Alzheimer’s disease, or brain damage because of (metastasis of) cancer.

The driving force is writer Henk Blanken who was diagnosed with Parkinson’s disease 8 years ago, and has a very high change of getting Alzheimer’s.

From that page:

24 okt 2019

Acht jaar geleden werd oud-journalist en schrijver Henk Blanken gediagnosticeerd met parkinson. Daardoor kreeg hij ook een grote kans op dementie. Sindsdien strijdt Blanken voor een wijziging van de euthanasiewet. Hij wil dat zijn familie het moment van euthanasie kan bepalen, als hij dement wordt. Vandaag verschijnt daarover zijn boek ‘Beginnen over het einde’ met een manifest waarin hij een steunoproep doet voor een [WayBack] humaan levenseinde voor iedereen. Hij zit aan tafel met zijn dochter Nina.

His book is available as of today: [WayBack] Beginnen over het einde – Henk Blanken – De Correspondent

Nergens ga je zo prettig dood als in Nederland. Behalve als je dement bent. Waarom is euthanasie bij dementie zo moeilijk? Journalist Henk Blanken vindt een uitweg in zijn boek Beginnen over het einde.

[WayBack] Beginnen over het einde – Henk Blanken – De Correspondent

Nergens ga je zo prettig dood als in Nederland.

Behalve als je dement bent.

Want ook al mag het van de wet, geen arts helpt je bij het sterven als je niet meer begrijpt wat er gebeurt.

Waarom is euthanasie bij dementie zo moeilijk? En hoe kan het wél?

In dit openhartige boek laat Henk Blanken zien hoe belangrijk het is om op tijd te beginnen over het einde. Met je naasten en met je arts. Zodat je niet te vroeg dood gaat, maar ook niet te laat.

Op 29 oktober in de boekhandel!

For People in The Netherlands:

 • [WayBack] Mijn dood is niet van mij – Humanistisch Verbond

  Nergens is de zelfgekozen dood zo goed geregeld als in Nederland. Maar niet voor iedereen. Dat moet anders. Steun je mijn oproep?

  Mijn dood is niet van mij

  Ik ben Henk Blanken. Ik ben niet vrij om over mijn eigen dood te beslissen. Dat moet anders. Steun je mijn oproep?

  Ik wil zo lang mogelijk leven. Maar als de Parkinson mij nog verder opsluit in een lichaam dat al stuk is, als dementie mijn geest sloopt en ik een andere man word dan ik was. Wat dan?

  Dan wil ik vrij zijn om te sterven

  Nergens is de zelfgekozen dood zo goed geregeld als in Nederland. Maar niet voor iedereen. De euthanasiewet en de praktijk schieten tekort voor mensen met dementie, en werken evenmin voor psychiatrische patiënten. En voor wie ‘klaar’ is met leven bestaat nog geen wettelijke regeling.

  Veruit de meeste artsen verlenen geen euthanasie aan wilsonbekwame, diepdemente mensen die niet meer begrijpen wat er gebeurt. Artsen vinden dat immoreel of te moeilijk – en het is ook heel zwaar.

  Daarom moeten we het samen doen.

  De patiënt, de arts én een naaste. Op basis van een kraakheldere wilsverklaring moet die naaste uit naam van de patiënt het moment kunnen kiezen voor euthanasie. Alsof de patiënt het zelf nog vraagt.

  Als een arts het niet alleen hoeft te doen, maar zich ook kan beroepen op de wens van een naaste met een volmacht, zullen meer artsen willen helpen.

  Ook mensen uit de andere vergeten groepen krijgen nu geen legale hulp. Terwijl je toch zelf moet kunnen beslissen hoe je leven eindigt – ook als je hulp nodig hebt. Een menswaardige dood moet een recht zijn, geen gunst.

  Ik doe een oproep aan de regering

  Het kabinet mag deze vergeten groepen niet langer negeren. Ik weet dat ik er niet alleen zo in sta. Sta voor een humaan levenseinde voor iedereen. Steun mijn oproep. Op 17 december bied ik het manifest aan.

  Wat vraag ik?

  1.  Doe onderzoek
   Onderzoek de wenselijkheid en haalbaarheid om naasten formeel in staat te stellen het moment te kiezen waarop een wilsonbekwame patiënt – zoals vastgelegd in een wilsverklaring – niet meer had willen leven. Alsof die patiënt zelf vraagt om euthanasie. Ik noem dit de achterblijversclausule.
  2.  Legaliseer hulp bij zelfdoding in specifieke situaties
   Hulp bij zelfdoding is strafbaar in Nederland. Mede hierdoor krijgen mensen geen goede stervenshulp en kunnen ze niet zelf beschikken over hun leven. De weloverwogen wens om te willen sterven verdient aandacht en hulp daarbij dient niet strafrechtelijk vervolgd te worden. Ieder ander die hulp verleent maakt dus grote kans strafrechterlijk te worden vervolgd.
 • [WayBack] Bedankt! Hoe nu verder? – Humanistisch Verbond

Short version of the video:

The reason why this is important:

https://twitter.com/jpluimers/status/1187992702090170373

jeroen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: