The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

 • My badges

 • Twitter Updates

 • My Flickr Stream

 • Pages

 • All categories

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 4,226 other subscribers

Wat notities over de 2e kamerverkiezingen 2021, waar “kwetsbare gezondheid” gewoon “iedereen” betekent

Posted by jpluimers on 2021/03/01

Het belangrijkste verschil tussen de tweede kamerverkiezingen 2021 en de Covid-19 vacciniaties is dat voor de verkiezingen “kwetsbare gezondheid” gewoon “iedereen” betekent (en dat iedereen dus op alle dagen kan stemmen), maar dat voor Covid-19 vaccinaties het heel beperkt is en allerlei mensen daarmee met hun gezondheid in de knel komen.

Twee voorbeeldjes van het laatste:

 • als je NA de vaccinatie bijvoorbeeld chemo, bestraling, of medicatie die het immuunsysteem aantasten krijgt, dan val je niet onder “kwetsbare gezondheid” ook al moet je door de vaccinatie de behandeling uitstellen
 •  als je VOOR de vaccinatie eerst chemo of bestraling gehad hebt en daarna zware operaties, maar de chemo of bestraling is ouder dan 3 maanden, dan val je niet onder “kwetsbare gezondheid” al heb je door de combinatie van behandeling nog nauwelijks energie en heel vatbaar voor infecties

RIVM informatie op [Wayback] Ziekte en medicijngebruik | RIVM bevat geen relevante informatie voor de vaccinaties, maar [Wayback] Risicogroepen en COVID-19 | RIVM wel:

Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS”severe acute respiratory syndrome”-CoVcoronavirus-2.

Maar goed, terug naar de verkiezingen:

 • de lokale verschillen in organisatie zijn groot
 • pagina’s op gemeentelijke web-sites beloven dingen op andere pagina’s die pas later worden toegevoegd of alleen via social media worden gedeeld

Even concentreren op Amsterdam waar ik woon (met als ingang amsterdam.nl/verkiezingen):

 • [Wayback] Verkiezingen – Gemeente Amsterdam

  Informatie over de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 en het stemmen in Amsterdam.

 • [Wayback] Stembureaus in Amsterdam (in eerste instantie niet via de web-site, maar via [Archive.is] Webcare Amsterdam on Twitter: “Dag Jeroen, bedankt voor je reactie. Je was ons voor. Hierbij de link naar de site met kaart met alle stembureaus die open zijn op 15,16 en 17 maart: https://t.co/yohdJzBmtT. We nemen dit jaar extra maatregelen om veilig te kunnen stemmen. 1/2… “)
  • Let op dat de kaart breder is dan hoog, dus dat je voor noord/zuid heen en weer moet scrollen
  • Als je een postcode invult, dan zoomt de kaart wel in rond je adres
  • Als je op de current location Gebruik mijn huidige locatie cross-hair klikt, dan zoomt de kaart niet in naar je adres
 • [Wayback] Tweede Kamerverkiezingen 2021 – Gemeente Amsterdam (inmiddels staat hier een link naar bovenstaande kaart met stembureaus in Amsterdam):

  Op 15, 16 en 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door het coronavirus zijn aanpassingen nodig. De maatregelen die nu al gelden, zullen ook tijdens de verkiezingen van toepassing zijn. Zo kunnen alle kiezers straks veilig hun stem uitbrengen.

  Vervroegd stemmen

  De Tweede Kamerverkiezingen zijn dit jaar verspreid over 3 dagen. In Amsterdam zijn op 15 en 16 maart ongeveer 50 stembureaus open van 07.30 uur tot 21.00 uur. De mogelijkheid om eerder te stemmen is bedoeld voor kwetsbare kiezers die niet in de drukte van de verkiezingsdag op 17 maart willen komen. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd of gezondheid. De stembureaus die eerder open zijn, vindt u op stembureaus.amsterdam.nl.

  Stemstraat

  Bij de RAI kunt u via de speciale stemstraten snel, veilig en gemakkelijk stemmen. De RAI is een goed bereikbare locatie. Vanwege de stemvrijheid en het stemgeheim mogen er geen andere volwassenen in de auto zitten. Er zijn 4 speciale autostemstraten, één fietsstemstraat en een aantal stembureaus bij de RAI. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen hier op 15, 16 en 17 maart stemmen.

 • Nog niet iedereen die mag heeft de brief ontvangen over [Wayback] Per brief stemmen – Gemeente Amsterdam

  Kiesgerechtigden van 70 jaar of ouder kunnen dit jaar ook per post hun stem uitbrengen. Zij ontvangen hiervoor een brief.

 • Stempassen zijn in diverse wijken van Amsterdam nog niet ontvangen, terwijl dat in andere plaatsen (bijvoorbeeld Rotterdam of Teylingen) al wel gebeurd is.
 • [Wayback] Iemand machtigen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 – Gemeente Amsterdam

  Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U laat iemand anders voor u stemmen door die persoon te machtigen. Dat noemen we stemmen bij volmacht. Die persoon noemen we dan de gemachtigde. Lees hier hoe het werkt.

  Schriftelijke volmacht

  Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Amsterdam woont. Of wanneer u iemand uit Amsterdam of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat.

  Schriftelijk volmacht aanvragen

  U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woont. U kunt de volmacht online aanvragen met uw DigiD of u gebruikt het papieren aanvraagformulier.

  Volmacht online aanvragen

  Liever niet met Digid?

  Volg dan onderstaande stappen.

  • U down­lo­adt het aan­vraag­for­mu­lier Vol­macht.
  • Of u haalt dit for­mu­lier op bij een van de Stadslo­ket­ten. Dat kan van­af woens­dag 24 fe­bru­a­ri 2021.
  • U en de ge­mach­tig­de vul­len al­le­bei een deel van dit for­mu­lier in.
  • U print het for­mu­lier en u on­der­te­kent het. De ge­mach­tig­de moet het for­mu­lier ook on­der­te­ke­nen.

  Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u zo indienen:

  • Stuur het per post naar:

  Gemeente Amsterdam
  afdeling Basisinformatie
  Bureau Verkiezingen
  Postbus 2752
  1000 CT Amsterdam

  Tot wanneer opsturen?

  De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur hebben ontvangen.

  Aanvraag goedgekeurd

  Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuisgestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

Een aantal van de stukjes hierboven komen door het uitklappen van de stukjes Coronamaatregelen tijdens de verkiezingen – Gemeente Amsterdam van [Wayback] Tweede Kamerverkiezingen 2021 – Gemeente Amsterdam en Schriftelijke volmacht van [Wayback] Iemand machtigen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 – Gemeente Amsterdam.

En dan nog een stukje over Teylingen van [Wayback] Gemeente Teylingen: Volmacht

Schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de burgemeester van uw gemeente (de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling woont). U gebruikt hiervoor een machtigingsformulier.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u op een van de volgende manieren aanleveren:

 • Scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@hltsamen.nl
 • Per post sturen naar:
  Gemeente Teylingen, afd. Publieksservice, verkiezingen
  Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt uw stempas namelijk ongeldig verklaard.

Elektronisch verzoek om bij volmacht te stemmen

Wilt u door het coronavirus niet in fysiek contact zijn met degene die u machtigt om te stemmen? Dan kan het gezamenlijk invullen en ondertekeken van het aanvraagformulier lastig zijn. Daarom kunt u voor deze verkiezingen gebruik maken van 2 formulieren. U en uw gemachtigde vullen allebei een eigen formulier in. Hoe dit werkt, leest u hier:

 1. U vult formulier Model G-1 in. Dit is een verzoek aan de burgemeester tot het verlenen van een volmacht.
 2. Degene die u machtigt, vult formulier Model G-2 in. Dit is de verklaring dat de gemachtige instemt om voor u te stemmen.
 3. De gemachtigde stuurt het ingevulde en ondertekende G-2 formulier via e-mail terug naar u.
 4. U stuurt uw formulier en het formulier van de gemachtigde (formulieren G-1 en G-2) via de mail naar: verkiezingen@hltsamen.nl onder vermelding van ‘Volmacht Teylingen’.

Let op!

 • Het formulier moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen bij de gemeente binnen zijn. Dit is dit jaar vrijdag 12 maart 2021.
 • Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Uw gemachtigde krijgt een volmachtsbewijs, waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

Maximaal 3 volmachten

Wordt u gemachtigd om voor iemand anders te stemmen dan mag u bij de komende Tweede Kamerverkiezing maximaal 3 volmachten aannemen. U kunt de volmachtstem alleen tegelijkertijd met uw eigen stem uitbrengen. U overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Het stembureau controleert uw identiteit en stempas voordat u mag stemmen.

Schriftelijke volmachten

De verlener van de machtiging moet de aanvraag in zijn/haar/hen woonplaats doen.

Dus niet de woonplaats van de gemachtigde (als ze dezelfde woonplaats hadden, dan had een onderhandse machtiging namelijk veel eenvoudiger geweest).

Netjes gedocumenteerd als [Wayback] Volmacht | Verkiezingen | Kiesraad.nl:

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De volmachtstem kan alleen in persoon in het stemlokaal worden uitgebracht, niet door iemand die per brief stemt. Werkgevers zijn verplicht om kiezers de gelegenheid te geven om hun stem uit te brengen, als dit niet buiten werktijd kan.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt de kiezer een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling woonde. Dit verzoekschrift moet uiterijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Zie Kieswet art. L 8 en Kieswet art. L 7. Hiervoor is een formulier beschikbaar (model L8) bij de gemeente. De kiezer en degene die hij machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde hoeft, anders dan bij een onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen. Zie Kieswet art. L 6. Deze volmachtstem kan alleen worden uitgebracht door iemand die zelf in het stemlokaal stemt, niet door iemand die per brief stemt.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Zie Kieswet art. L 5. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard. Zie Kieswet art. J 7a. Het volgnummer van zijn stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat de volmachtgever zijn stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

Verkiezingen: schriftelijke volmacht

Verkiezingen: schriftelijke volmacht

jeroen

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: