The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

 • My badges

 • Twitter Updates

 • My Flickr Stream

 • Pages

 • All categories

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2,803 other followers

Als werknemer niet expliciet met digitale loonopgave instemt, moet werkgever deze op papier aanleveren

Posted by jpluimers on 2021/10/08

Accepteren van digitale loonopgave door werknemer hoeft niet; als deze niet instemt (of zelfs afwijst) moet werkgever deze op papier blijven verstrekke.

Citaat uit [WayBack] wetten.nl – Regeling – Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel deel10, Afdeling 2,_Artikel 626 – BWBR0005290:

 1. De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de gespecificeerde bedragen waaruit dit is samengesteld, van de gespecificeerde bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer over de termijn waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag recht heeft, tenzij zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan.
 2. De opgave vermeldt voorts de naam van de werkgever en van de werknemer, de termijn waarover het loon is berekend, alsmede de overeengekomen arbeidsduur.
 3. De werkgever verstrekt de elektronische opgave op zodanige wijze dat deze door de werknemer kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten behoeve van latere kennisneming.
 4. Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist.
 5. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

–jeroen

Via [WayBack] Art. 7:626 BW – BW Boek 7 – Artikel 626 Burgerlijk Wetboek Boek 7 :: Maxius.nl voorheen Lexius.nl en

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: