The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

 • My badges

 • Twitter Updates

 • My Flickr Stream

 • Pages

 • All categories

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2,953 other followers

Archive for October 8th, 2021

Als werknemer niet expliciet met digitale loonopgave instemt, moet werkgever deze op papier aanleveren

Posted by jpluimers on 2021/10/08

Accepteren van digitale loonopgave door werknemer hoeft niet; als deze niet instemt (of zelfs afwijst) moet werkgever deze op papier blijven verstrekke.

Citaat uit [WayBack] wetten.nl – Regeling – Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel deel10, Afdeling 2,_Artikel 626 – BWBR0005290:

 1. De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de gespecificeerde bedragen waaruit dit is samengesteld, van de gespecificeerde bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer over de termijn waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens deĀ Wet minimumloon en minimumvakantiebijslagĀ recht heeft, tenzij zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan.
 2. De opgave vermeldt voorts de naam van de werkgever en van de werknemer, de termijn waarover het loon is berekend, alsmede de overeengekomen arbeidsduur.
 3. De werkgever verstrekt de elektronische opgave op zodanige wijze dat deze door de werknemer kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten behoeve van latere kennisneming.
 4. Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist.
 5. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

–jeroen

Read the rest of this entry »

Posted in LifeHacker, Power User | Leave a Comment »

Settling on PowerGUI for PowerShell development

Posted by jpluimers on 2021/10/08

Preparing for another PowerShell article, I found this blast from the past, as somehow this missed the publishing schedule back in 2014!

Original text

After struggling with [Wayback] PowerShell ISE for a while ([Wayback] it started as a proof of concept and wasn’t meant to be an IDE you know) reading [Wayback] Powershell Studio vs Primal Forms Free CE vs PowerShellPlus Pro (also free) – Spiceworks, I’ve started using the free [Wayback] PowerGUIĀ IDE for PowerShell by Dell.

The [Wayback] free PowerGUI used to be maintained by Quest, and after [Wayback] the acquisition of Quest by DellĀ in 2012, it is still free and is now atĀ Product Support – PowerGUI Pro.

It is great (even got [Wayback] full support for PowerShell 3.0) and you can get it at the [Wayback] PowerGUI Downloads.

Notes:

–jeroen

Posted in Development, Missed Schedule, PowerShell, Scripting, SocialMedia, Software Development, WordPress | Leave a Comment »

Kristian Kƶhntopp on Twitter: “Modaler Filter fĆ¼r Veloziraptorenā€¦ ” (0 factor authentication)

Posted by jpluimers on 2021/10/08

[WayBack] Kristian Kƶhntopp on Twitter: “Modaler Filter fĆ¼r Veloziraptorenā€¦ “

–jeroen

Read the rest of this entry »

Posted in Authentication, Power User, Security | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: