The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 4,229 other subscribers

Redacteur Jeroen Wester hielp zijn oude, alleenstaande oom in zijn zoektocht naar zorg, en verdwaalde – NRC

Posted by jpluimers on 2023/03/25

De overhead van PGB in zowel WMO als WLZ door het wantrouwen van de overheid in de burger is enorm. Zo groot zelfs dat het waarschijnlijk de hoeveelheid fraude overstijgt.

Bovendien kan het overgrote deel van de groep die zorg op maat nodig heeft deze niet via natura-zorg in WMO of WLZ krijgen, en al helemaal niet digivaardig genoeg om de PGB bureaucratie aan te kunnen.

[Archive] Redacteur Jeroen Wester hielp zijn oude, alleenstaande oom in zijn zoektocht naar zorg, en verdwaalde – NRC:

WMO

Helaas had mijn oom een nul in zijn burgerservicenummer. „Dat geeft problemen op bestandenniveau”, legde iemand van het administratiekantoor uit Sittard mij uit. Inmiddels was het gelukt om telefonisch contact met dat bureau te krijgen. Het kwam erop neer dat de informatie van de gemeente door een computerprobleem niet van het door de gemeente ingehuurde bedrijfje bij het landelijk administratiekantoor terechtkwam waardoor er geen eigen bijdrage kon worden geïnd.

Alleen had ik buiten een nieuwe hiccup gerekend. De Sociale Verzekeringsbank stuurde aan het eind van het jaar een afscheidsbrief. Zij had geen besluit van de gemeente voor volgend jaar ontvangen. „Wij beëindigen voor dit budget de dienstverlening vanuit de SVB.” Hoe kon dat? Er was wel degelijk zo’n besluit – het betekende een paar dagen kastje-muur-telefoneren.

WLZ

De situatie was onhoudbaar aan het worden. Mijn zus en ik besloten het uitgebreide aanvraagformulier voor de indicatie in te vullen, onderdeel van het fijnmazige stappenplan voor burgers die het niet meer zelf redden. Het wonderlijke is: die toegangskaart voor de langdurige zorg moeten ouderen zelf aanvragen, ook als ze niet meer compos mentis zijn. Wie bedenkt zulke formulieren: dat je de onbekwaamheid van iemand erkent en hem tegelijkertijd vraagt dat te onderschrijven – en dat het dan pas juridische betekenis krijgt?

Het dringende advies van de verzekeraar voor de niet-betaalde hulp: laat de wijkverplegingsorganisatie voortaan de schoonmaak doen, daar heeft uw oom recht op. Maar de zorginstantie kon niet leveren: de arbeidsmarkt, mijnheer. Dat zijn ze verplicht hoor, riposteerde een medewerker van het zorgkantoor. Ja helaas, de arbeidsmarkt mijnheer, zei de wijkverplegingsorganisatie nogmaals.
Het gekke was, er wás een schoonmaakhulp, al jarenlang. Zij moest verdwijnen en wijken voor niets. Toch bleek er een manier om haar te behouden. Dan moest ik een nieuw budget onder de Wet langdurige zorg aanvragen. Zelfs de instanties waarschuwden me dat dit een bureaucratische bedoening zou worden.

gesprekken met de ambtenaren van de gemeente, met de huishoudelijke hulp, met de ‘case manager’ van de wijkverpleegkundigenorganisatie, met de loketmedewerkers van de zorgverzekeraar en met alle anonieme vertegenwoordigers van overheidsorganisaties waar de heilige code van drieletterige afkortingen geldt; CAK, WMO, WLZ, SVB, BSN, CIZ, PGB.

 

–jeroen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: