The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 4,229 other subscribers

Archive for October 6th, 2012

Some notes on multi-touch and Windows

Posted by jpluimers on 2012/10/06

While fooling around with Microsoft Surface, you are astonished with the number of fingers it supports: 10 is no problem on the Samsung SUR40 which can also do full HD resolution (more specs here).

Not so with the standard Windows 7 touch support: that has only 2.

As I want to increase that to better mimic the development environment to the actual environment a few notes:

–jeroen

Posted in .NET, Development, Microsoft Surface, Microsoft Surface on Windows 7, Software Development, Windows 7, Windows 8 | Tagged: , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Studentenbestand nu fors gegroeid; ook in de toekomst?

Posted by jpluimers on 2012/10/06

Naar aanleiding van het nieuwsartikel  Studentenbestand groeit fors was mijn vraag: en hoe is dat in de toekomst? Hangt dat niet heel sterk af van de geboortegolven en dalen van de afgelopen decennia?

Een antwoord op die vraag blijkt met een korte online research vrij lastig te staven.

Aan de ene kant is er een mooie grafiek van de geboorte golven en dalen van de afgelopen decennia in het stuk Demografie van de Vergrijzing uit 2011 van het CBS die zou hinten op een vrij grillig verloop. Aan de andere kant Bevolking: Wat zijn de belangrijkste verwachtingen voor de toekomst? op de site van het Nationaal Kompas die een veel gelijkmatiger ontwikkeling van deze leeftijdsgroep aangeeft.

Kennelijk zijn er dus meer krachten in het speelveld. Uiteraard het stijgende opleidingsniveau. Maar kennelijk moet er meer zijn.

Ik ben benieuwd of er iemand betere bronnen heeft kunnen vinden om hier wel een antwoord op te geven.

–jeroen

via: Studentenbestand groeit fors | nu.nl/binnenland | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl.

Posted in Opinions | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: