The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 4,180 other subscribers

Archive for February 8th, 2015

[NL] Aanpassing voorwaarden ING Zakelijk: als je een euro schuld hebt, runnen wij je bedrijf. @ingnl

Posted by jpluimers on 2015/02/08

Fijne nieuwe voorwaarden voor mocht je ooit een schuld (al is het maar een euro) krijgen of beëindigen of niet, dan runnen zij je bedrijf. Uit hun pop-up bij telebankieren (die vrijwel iedereen in 1 keer wegklikt doel van de administratieve afdeling is telebankieren te doen, niet voor directie te spelen):

Lees de Algemene Bepalingen van Kredietverlening (pdf) zoals die per 1 maart 2015 van kracht zijn.

Wij passen deze algemene bepalingen aan in verband met invoer van een nieuw kredietproduct ‘ING Rekening Courant Krediet’ en vanwege nieuwe inzichten. Wij hebben de wijzigingen voor u op een rij gezet.

 

Afspraken in uw kredietovereenkomst die afwijken van de algemene bepalingen blijven uiteraard van kracht.

 

Artikel 7.2 Dit artikel is uitgebreid. Voor het aangaan van financiële schulden buiten ING heeft u onze toestemming nodig. Dat geldt niet als deze voortvloeien uit de normale bedrijfsactiviteiten.
Artikel 11.1.i Dit artikel is toegevoegd. Als u een bedrijf overneemt of u neemt een aandeel daarin, dan heeft u toestemming nodig van ING.
Artikel 14 Dit artikel is toegevoegd. ING krijgt daarmee de bevoegdheid om aan het gerechtshof in Amsterdam goedkeuring te vragen om een onderzoek in te stellen naar onder meer het beleid en de gang van zaken bij uw onderneming.
Artikel 19.2 Dit artikel is toegevoegd in verband het nieuwe ING Rekening Courant Krediet en beschrijft de beperkingen van ING bij beëindiging van dit krediet.
Artikel 33.1 Dit artikel is toegevoegd in verband met het nieuwe ING Rekening Courant Krediet. Ongeacht de beperkingen van ING bij de beëindiging van dit krediet blijft het Fiatstelsel en Rentestelsel dagelijks opzegbaar.
Artikel 33.4 Dit artikel is toegevoegd. Hierin wordt beschreven wat er moet gebeuren als het Fiatstelsel wordt opgezegd en de kredietlimiet gedeeltelijk of geheel gehandhaafd blijft.

In italiek is waarop ik de samenvatting baseer.

Het verbaast mij niets als de rest van de banken volgt of ook al stappen in deze richting gezet heeft.

Misschien tijd om eens te kijken of het zonder banken kan? Je krijgt toch al geen rente van ze, en als ze dan ook je bedrijf willen runnen…

–jeroen

Posted in LifeHacker, Power User | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: