The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

 • My badges

 • Twitter Updates

 • My Flickr Stream

 • Pages

 • All categories

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 4,230 other subscribers

Archive for May 31st, 2016

Na de VAR: de voorbeeldovereenkomst ICT

Posted by jpluimers on 2016/05/31

Onder het mom “Leuker kunnen we het niet maken, ook niet makkelijker” even wat linkjes en notities, want het is allemaal verwarrend sinds de VAR is afgeschaft.

Let op: bij het aanpassen van de overeenkomst en bijlage moet je dit in acht nemen:

Gemarkeerde bepalingen

In deze overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Verwijzing naar de overeenkomst

Als u deze overeenkomst gaat gebruiken, moet u in uw overeenkomst verwijzen naar het kenmerknummer ervan. Gebruik daarvoor de volgende tekst:
‘Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op [DATUM] onder nummer [NUMMER] beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.’

–jeroen

Posted in About | Leave a Comment »

Microsoft opened the source code of Xamarin.Forms. We couldn’t miss a chance to check it with PVS-Studio

Posted by jpluimers on 2016/05/31

For my link list as one day I will surely need a tool like this:

The project was checked using the PVS-Studio static code analyzer.

Source: Microsoft opened the source code of Xamarin.Forms. We couldn’t miss a chance to check it with PVS-Studio

Posted in .NET, C#, Development, Software Development, Static Code Analysis | Leave a Comment »

git – How to undo the last commit? – Stack Overflow

Posted by jpluimers on 2016/05/31

Always handy to have at hand as the git-reset documentation is toooooo long:

Undo a commit and redo

$ git commit ...       (1)
$ git reset --soft HEAD~1   (2)
<< edit files as necessary >> (3)
$ git add ....        (4)
$ git commit -c ORIG_HEAD   (5)
 1. This is what you want to undo
 2. This is most often done when you remembered what you just committed is incomplete, or you misspelled your commit message1, or both. Leaves working tree as it was before “commit”.
 3. Make corrections to working tree files.
 4. Stage changes for commit.
 5. Commit the changes, reusing the old commit message. reset copied the old head to .git/ORIG_HEADcommit with -c ORIG_HEAD will open an editor, which initially contains the log message from the old commit and allows you to edit it. If you do not need to edit the message, you could use the -C option instead.

–jeroen

via: git – How to undo the last commit? – Stack Overflow.

Posted in Development, DVCS - Distributed Version Control, git, Software Development, Source Code Management | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: