The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

 • My badges

 • Twitter Updates

 • My Flickr Stream

 • Pages

 • All categories

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 4,224 other subscribers

De rekenmodule 2022 is gepubliceerd – Zilveren Kruis Zorgkantoor

Posted by jpluimers on 2022/04/06

[Wayback/Archive] De rekenmodule 2022 is gepubliceerd – Zilveren Kruis Zorgkantoor

De rekenmodule 2022 is gepubliceerd

Al eerder zijn het Voorschrift zorgtoewijzing 2022 en de Vertaaltabel 2022 gepubliceerd, daarbij hoort ook een nieuwe rekenmodule.

[Wayback] Naar Adviesformulier en rekenmodule 2022 (xlsx) [Wayback]

Gebruik vanaf 2022 de nieuwe rekenmodule

U gebruikt de nieuwe rekenmodule vanaf 1 januari 2022 ook als de aanvraag over geleverde zorg in 2021 gaat. Meer informatie over de rekenmodule leest u in het Voorschrift Zorgtoewijzing en op onze website [Wayback/Archive].

[Wayback/Archive] De rekenmodule – Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zo werkt de rekenmodule

De rekenmodule bevat een aantal stappen om te komen tot een beoordeling. Dit zijn de stappen:

 1. Vul opname, VPT, MPT of DTV in
 2. Vul het geïndiceerde zorgprofiel in
 3. Vul in of uw cliënt gebruik maakt van een pgb.
  Zo ja, vul dan in of de rekenmodule is afgestemd met uw cliënt.
 4. Vul de zorg in natura in
  Vult u meer dan 6 regels aan zorg voor meerdere zorgaanbieders? Maak dan eerst een regel aan per zorgaanbieder met de AGB-code. Pas daarna vult u de rekenmodule verder aan
 5. Bepaal de doelmatigheid. Is de aanvraag niet doelmatig? Vul dan de reden van extra budget in
 6. Bepaal of u de rekenmodule moet opsturen. Een onderbouwing hiervoor kunt u kwijt op het tabblad ‘Adviesformulier’.

Kijk voor de volledige werkwijze en uitleg op het tabblad ‘Werkwijze rekenmodule’ in de rekenmodule zelf.

Bij een combinatie ZIN met persoonsgebonden budget (pgb) is een rekenmodule noodzakelijk

Op de rekenmodule geeft u aan of de invulling van zorg en de verdeling van ZIN en pgb is afgestemd met de klant. Als er iets wijzigt in het percentage ZIN, heeft dit namelijk gevolgen voor de hoogte van het pgb. En dus voor de zorg die de klant kan inkopen met het pgb.

De rekenmodule is voldoende om een combinatie ZIN en pgb aan te vragen

Wil de klant van volledig ZIN of volledig pgb naar een combinatie van ZIN en pgb? Of is er een nieuwe verdeling van ZIN en pgb nodig? Dan hoeft de klant en/of vertegenwoordiger geen omzettingsformulier aan te leveren bij het zorgkantoor.

Wij verwijzen de klant naar u om de rekenmodule af te stemmen en naar ons te sturen. Meer informatie leest u hier [Wayback/Archive].

Via [Wayback/Archive] rekenmodule 2022 wlz – Google Search.

Gerelateerd:

–jeroen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: