The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 2,977 other subscribers

Archive for September 7th, 2022

Is aanmelden van energieopslag voor particulieren bij energieleveren.nl echt nodig?

Posted by jpluimers on 2022/09/07

Begin van de zomer waren er een aantal korte artikelen in de tech/energie niche over aanmelden van particulieren bij energieleveren.nl wanneer die thuis een mogelijkheid hebben voor energieopslag vanaf 0,8 kWh.

Ik vraag me af of dat terecht is, want:

  • nergens op energieleveren.nl of in hun FAQ staat iets vermeld over opslag, batterij of accu (wel over opwekken)
  • de gerefereerde Netcode Elektriciteit schrijft alleen over bedrijfsmiddelen (en gaat daarmee over ondernemingen in plaats van particulieren)

De overeenkomst tussen de artikelen was dat ze er allemaal – met uitzondering van Solar Magazine – uitzagen alsof ze eenzelfde oorspronkelijk bericht (wellicht een persbericht?) een kein beetje hadden aangepast en er niet dieper op in gingen.

Voorlopig wacht ik daarom bredere en duidelijker communicatie hierover af, want als de overheid dit wil dan is er betere draagvlakcommunicatie nodig. Daarom een bekende quote van Andrea Walraven-Thissen:

Read the rest of this entry »

Posted in LifeHacker, Power User, Solar Power | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: