The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 4,226 other subscribers

Archive for June 20th, 2022

Interactive @waybackmachine achievement unlocked while manually archiving 4 pages.: HTTP 429 Too Many Requests

Posted by jpluimers on 2022/06/20

[Wayback/Archive] Jeroen Wiert Pluimers on Twitter: “Interactive @waybackmachine achievement unlocked while manually archiving 4 pages. web.archive.org/429.html.

The below error took a few hours to recover from. The submitted URLs were indeed already archived when checking if they were.

It was about the URLs in my blog post earlier today: Vanaf 1 juli kost opheffen oude spaarrekening EUR 75, dus wees er snel bij: Beëindig je oude spaarproduct – ING – Sparen.

I really wish Archive.org had a status page to show system status, as right now you have to guess by pages like below about their status.

You can find the error page at [Archive] https://web.archive.org/429.html (but not all HTTP response codes have pages like this and some respond in a different way like [Archive] https://web.archive.org/404.html).

Read the rest of this entry »

Posted in Internet, InternetArchive, Power User, WayBack machine | Leave a Comment »

Inclusie/toegankelijkheid voor het @LUMC_Leiden: een tabel in HTML in plaats van plaatje zonder alt-text – #a11y

Posted by jpluimers on 2022/06/20

Voor inclusie en toegankelijkheid heb ik het plaatje van de tabel met voedingsmiddelen op [Wayback/Archive] Coloscopie | LUMC onderstaand in een HTML versie gegoten dankzij Google Lens die voor mij de tekst via OCR eruit gehaald heeft.

Dit vanwege een ingreep die binnenkort plaatsvindt waarbij een laxeerprotocol met Picoprep bij hoort.

De tabel als plaatje

De tabel is niet leesbaar voor mensen met een visuele beperking, en is afgedrukt bovendien zo klein dat zelfs voor mensen met een normaal zicht dit bijna niet leesbaar is.

Vanuit oogpunt van (verplichte, zie onder) toegankelijkheid en inclusie van mensen met een beperking is dit onwenselijk.

Read the rest of this entry »

Posted in accessibility (a11y), Awareness, Development, Health, Hospital, Inclusion / inclusive society, LifeHacker, LUMC, Power User, Web Development | Leave a Comment »

Vanaf 1 juli kost opheffen oude spaarrekening EUR 75, dus wees er snel bij: Beëindig je oude spaarproduct – ING – Sparen

Posted by jpluimers on 2022/06/20

[Wayback/Archive] Beëindig je oude spaarproduct – ING – Sparen: tot 1 juli kan dit nog zonder EUR 75 aan kosten.

De flow bestaat uit een stap of 30 (als je kiest voor online identificatie via IDIN) en eindigt heel onverwachts niet op ing.nl, maar op digitaal.id:

Read the rest of this entry »

Posted in Banking, Development, LifeHacker, Power User, User Experience (ux) | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: