The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 4,226 other subscribers

Jan Tessel heeft een handboek geschreven ‘Kiezen van geschikte warmtepomp’; kost inclusief verzendkosten weinig: handig materiaal!

Posted by jpluimers on 2022/09/23

Voor als je je wilt voorbereiden om te zien welke warmtepomp je het beste kunt bestellen: [Wayback Energie-Waterland.nl/ is website van mijn werk on Twitter: “Heb handboek geschreven ‘Kiezen van geschikte warmtepomp’ Met positieve tekst kan lezer kiezen welk type warmtepomp het beste past bij de eigen woning…”

Inclusief verzenden kost 1 exemplaar EUR 12. Bij grotere aantallen korting op het boek en de verzendkosten, zie [Wayback/Archive] energie-waterland.nl: Over ons.

De inhoudsopgave:

‘Welke warmtepomp is meest geschikt voor uw Woning’

Voor woningeigenaren, die zelf zorg moeten dragen voor de energietransitie van
hun woningen, is dit handboek geschreven. Eerste drie hoofdstukken zijn beschouwend en leggen het belang uit om eerst te isoleren om erna een optimale keuze te maken voor passende warmtepomp in uw woning. De zeven bijlagen erna zijn waardevol om erbij te hebben als u met uw isolatie /timmerbedrijf overlegt. En later met de warmtepomp installateur in gesprek bent.

Dit boek bevat de volgende hoofdstukken en bijlagen: pagina
• Inleiding 1
• Gespreide aanpak van Energietransitie maakt het betaalbaar 2
• Basis kennis over de warmtepomp (WP) 8
Bijlage 1: Inzichten over Gasnota, isoleren, vocht en ventilatie 14
Bijlage 2: Beschrijvingen van alle typen warmtepompen 20
Bijlage 3: Indeling woningen op basis van jaarlijks gasgebruik
met advies omtrent na-isoleren en warmtepomp
27
Bijlage 4: Moeilijke termen nader verklaard 34
Bijlage 5: Subsidies en leningen voor het na-isoleren 42
Bijlage 6: Rc, Rd en U waarden bij nieuwe woningen sinds 1965 44
Bijlage 7: Vragen voor uzelf en met installateur en timmerlieden 45

1e versie, zomer 2022

De voorpagina toont voortvarende woningeigenaar die eerst met goed isoleren rond 375m3/j. (ofwel ca. 23%) aan gas bespaarde. Erna in lente van 2021 werd split-warmtepomp geïnstalleerd met eigenlijk te groot boilervat van 300L (zodat wellicht over 15 jaren deze woning ook aan een gezin met kinderen kan verkocht worden). Met eigen PV-elektra douchen en verwarmen deze bewoners gratis bun woning uit 1978. Er is geen buffervat omdat er wel vloerverwarming is. Rechtsboven is een klein ‘drukvat.

[Wayback/Archive] Inhoudsopgave-ts1661525077.jpg (640×864)

De voorpagina

De start van de Energietransitie in uw eigen Woning

Handboek bij het kiezen van geschikte warmtepomp

‘De zon gaat voor niks op’ is letterlijk toepasbaar bij het verwarmen van woningen in nabije toekomst. De transitie-drempel gaat nog wel wat kosten, maar erna zult u in de wintertijd gratis kunnen verwarmen en douchen. Leest in dit boek hoe dit duurzame pad te gaan bewandelen.

Op basis van 580 warmtescans in woningen en bijhorende gesprekken met bewoners is dit boekje geschreven. Het verklaart het grote nut van isoleren van uw woning. Eerst onnodig warmteverlies voorkomen om erna een juistere keuze te maken omtrent het type warmtepomp.

In dit boek gaat meeste aandacht naar de meerdere typen warmtepomp met bijhorende geluid, afmetingen, boiler-, buffervat en eventuele vloer verwarming en/of radiatoren. En welke type past vervolgens het beste bij uw woning. Het boek geeft u inzichten over de gasnota, vacuum glas. relatieve vochtigheid (RV), ventileren, KNMI IJsdagen, de isolatie-waarden Rc en Rd, geluidloze TD-panelen, Meten Weten, isolatie materialen als PUR en PIR, dikke sloffen en trui, en ook hoe deze termen onderling verband houden. Doel is dat “door de bomen het bos wordt gezien.”
Logische suggesties worden gedaan voor een volgorde van ingrepen in uw eigen type woning. En bij deze gefaseerde manier zult u gaan inzien dat het echt niet zoveel geld hoeft te kosten. Bij kleine woningen kan €2000 al genoeg zijn om er mee te starten. Want dan bespaart u door de eerste fase al zodanig veel geld dat daarmee in de jaren erna ook de volgende stappen makkelijk zijn te financieren.
Dit boek bevat ook het schema van recente isoleren van auteur’s eigen woning (pag. 7). Hoe is dit (samen met de buren) aangepakt en wat heeft het gekost? Welke subsidies waren er?

Jan Tessel is al tien winters actief met Duurzame Energie.
Over de Energietransitie is zijn motto: “met bestaande techniek plus energie uit zon, lucht en bodem kan men zich gratis warmen en koelen”

ecodan

Auteur: Ir. Jan Tessel, ecoloog (“Wageningen)

[Wayback/Archive] Cover opmaak LeenWals JPEG-ts1659970117.jpg (1545×1080)

–jeroen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: