The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 2,915 other followers

Archive for August 11th, 2011

#fail #rookzone #astmapatient #schiphol personeel weigert in te grijpen

Posted by jpluimers on 2011/08/11

Ik sprak enkele Schiphol medewerkers aan, nadat ik een longpatient hoestend en proestend zich een baan door de massa rokers had zien bewegen, of ze de rokers uit de rookvrije zone naar de (overdekte!) rokerszone wilden sturen.

Wat ik letterlijk te horen kreeg: “We laten die mensen lekker staan, want als we ze wegsturen, staan ze er over 3 minuten weer”.

Ofwel: Schiphol voldoet niet aan haar verplichtingen en laat longpatienten in de kou staan.

Ook na aandringen dat ik het erg op prijs zou stellen, bleven ze bij hun standpunt.

Toen ik aangaf dat ik dan foto’s zou publiceren, gaven ze aan dat dat mocht.

Dus bij deze:

Foto van de rokers om het bord “rookvrije zone” (rechts onder de rest van de overkapping stonden er zeker nog 20):

Foto van de (ook overdekte!) lege rookzone:

Posted in About, Opinions, Personal | Leave a Comment »

Excel XML Spreadsheet: watch your Worksheet.Table.ExpandedColumnCount (or just leave it out)

Posted by jpluimers on 2011/08/11

Recently, I blogged about the Excel XML Spreadsheet: Date.Type is mandatory.

Here is another error you can get:

XML ERROR in Worksheet Setting
REASON:	Bad Value
FILE:	V:\CAS400\docs\statistics.cascall-logs\cascall.JU03HV.Bobbe, P.J.L. (Paul).20110620.xml
GROUP:	Worksheet
TAG:	Table
ATTRIB:	ExpandedColumnCount
VALUE:	9

This basically means your Worksheet.Table.ExpandedColumnCount is too small to hold your spreadsheet.

In other words: you either have more Worksheet.Table.Column definitions than ExpandedColumnCount, or you have a WorkSheet.Table.Row that has more WorkSheet.Table.Row.Cell entries than the ExpandedColumnCount.

In my case, I made an error generating too many Column definitions (by accidentaly duplicating some of them), and invalidated the ExpandedColumnCount.

Lesson learned: Since Excel will automatically calculate an absent ExpandedColumnCount, you can safely leave it out.

–jeroen

Posted in Development, Software Development, XML, XML/XSD, XSD | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: