The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 2,731 other followers

Toegankelijkheid is een recht, geen optie. Voor zowel overheid, als private bedrijven en instellingen dus een plicht in redelijkheid daarvoor te zorgen.

Posted by jpluimers on 2021/06/08

Uit een thread die een stuk onbenul aan de kaak stelde, kwam iets moois:

[WayBack] Max Verslakken 🌈 on Twitter: “‘Ik, een lopende persoon, bepaal wel effe voor mensen met een handicap wat er toegankelijk moet worden.’ Nieuwsflits: toegankelijkheid is een recht..…”:

Om precies te zijn: met de ratificatie van het #VNverdrag Handicap heeft Nederland als staat/overheid de plicht om toegankelijkheid te vergroten (zie vooral artikelen 4 en 9 van dit verdrag, wetten.overheid.nl/BWBV0004045/20…). Daarbij speelt ‘redelijk’ wel een rol, zie o.a. artikel 2. 1/2
2/2 Zo’n plicht was er nog niet voor private organisaties (zoals pretparken), maar die is er nu wel met Besluit Toegankelijkheid (zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-256.h…). Het is de plicht om ‘iets’ te doen voor algemene toegankelijkheid, waarbij ‘redelijk’ en ‘geleidelijk’ wel een rol spelen.
Tot slot: in het Besluit Toegankelijkheid staan enkele voorbeelden, zie de toelichting bij artikel 6. Wat ‘redelijk’ is, hangt af van o.a. de omvang van de organisatie, zie artikel 7. Zo mag je van bijv. een grote supermarkt veel meer verwachten/eisen dan van een kleine bakkerij.
Nog 1 P.S. 😉. Geert schrijft “alle attracties in een pretpark voor iedereen toegankelijk lukt niet”. Op korte termijn lukt dat idd niet, maar op langere tijd is veel mogelijk. Dat houdt die ‘geleidelijkheid’ in: niet alles hoeft meteen, maar er moet wel steeds vooruitgang zijn.

–jeroen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: