The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

  • My badges

  • Twitter Updates

  • My Flickr Stream

  • Pages

  • All categories

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 2,522 other followers

Archive for November 25th, 2021

Some links on data bias

Posted by jpluimers on 2021/11/25

[Archive.is] NL_Wetenschap on Twitter: “Er zijn inderdaad veel manier waarop data gebiased kan zijn, zeker in dit soort contexten. Heel veel van dit soort oplossingen staan of vallen met hoe goed mensen zich er van bewust zijn dat data nooit een ‘gegeven’ is maar gemaakt wordt.” / Twitter

[Wayback/ThreadreaderApp]

Er zijn inderdaad veel manier waarop data gebiased kan zijn, zeker in dit soort contexten. Heel veel van dit soort oplossingen staan of vallen met hoe goed mensen zich er van bewust zijn dat data nooit een ‘gegeven’ is maar gemaakt wordt.https://twitter.com/jpluimers/status/1348550923958804480

Data is nooit een doorgeefluik van de werkelijkheid, we máken data. We kiezen ervoor om iets te tellen bijvoorbeeld, en maken keuzes in wat wel en niet meegenomen wordt. Tot op zekere hoogte is dat arbitrair (goede nieuws: daar kunnen we wel verantwoording over afleggen!). 
Met dat in het achterhoofd is een eerste stap om je sterk afvragen wat zegt deze data wel en vooral ook niet. En vervolgens: wat kunnen/mogen/willen we hier dan wel of niet mee? Wat betekenen deze keuzes voor gebruikers of burgers? 
Welke normen en waarden zitten er ‘verstopt’ in of achter de data? Op wie heeft de inzet van die data effect en in welke mate? 

Background reading:

–jeroen

Read the rest of this entry »

Posted in Development, Software Development, Systems Architecture | Leave a Comment »

What is “deleted” in an information system?

Posted by jpluimers on 2021/11/25

I have had quite a few discussions about data being “deleted” in information systems.

Often, data – despite GDPR – isn’t, or can’t be deleted for many reasons, especially when data is retained on backups, cloud storage is involved or data has been copied in other ways.

Many times, marking with a flag that data is deleted, is enough, but often it isn’t and then you need processes to track down all occurrences of the data and delete it permanently, which can be a tedious job.

Some more interesting thoughts are in this thread that triggered me:

Posted in Development, Software Development, Systems Architecture | Leave a Comment »

GitHub – TimeToogo/tunshell: Remote shell into ephemeral environments 🐚 🦀

Posted by jpluimers on 2021/11/25

Cool: [Wayback/Archive.is] GitHub – TimeToogo/tunshell: Remote shell into ephemeral environments 🐚 🦀

Via: [Archive.is] Jan Schaumann on Twitter: “This looks neat: on-demand remote shell into ephemeral environments, e.g. CI/CD pipeline container. Both sides fetch a client, use rendezvous server to negotiate session info, then establish connection or fall back to proxy through rendezvous. “

Read the rest of this entry »

Posted in Communications Development, Development, DevOps, HTTP, Infrastructure, Internet protocol suite, Power User, Software Development, TCP, WebSockets | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: