The Wiert Corner – irregular stream of stuff

Jeroen W. Pluimers on .NET, C#, Delphi, databases, and personal interests

 • My badges

 • Twitter Updates

 • My Flickr Stream

 • Pages

 • All categories

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 4,152 other subscribers

Archive for September 3rd, 2021

Worlds Smartest Chessboard | Square Off

Posted by jpluimers on 2021/09/03

Cool “gadget”: [WayBack] Worlds Smartest Chessboard | Square Off:

Experience the future of chess with a telerobotic chessboard that would make a worthy gift for anyone!

If you get one, the largest version:

Nice video demonstrating it is below.

–jeroen

Read the rest of this entry »

Posted in Fun, Hardware, Power User | Leave a Comment »

Multiple commands in one sudo: use “sudo sh -c ‘apt update && apt upgrade -y'”

Posted by jpluimers on 2021/09/03

So I won’t forget: [WayBack] @nixcraft on Twitter: Instead of typing the following on your Ubuntu/Debian/Mint Linux desktop: sudo apt update sudo apt upgrade -y Do to save typing and time at the CLI (add to your shell startup): alias update=”sudo sh -c ‘apt update && apt upgrade -y'” See for more info:

[WayBack] How to run multiple commands in sudo under Linux or Unix – nixCraft:

sudo syntax to run multiple commands

The syntax is:
sudo sh -c 'command1 && command2'
sudo -- sh -c 'command1 && command2'
sudo -u userNameHere -- sh -c 'command1; command2'
sudo -- sh -c 'command1; command2'
sudo -- bash -c 'command1; command2'
sudo -i -- 'command1; command2; command3'
sudo -i -- sh -c 'command1 && command2 && command3'

UNDERSTANDING SUDO COMMAND OPTIONS

 1. -- : A — signals the end of options and disables further option processing for sudo command.
 2. sh -c : Run sh shell with given commands
 3. 'apt-get update && sudo apt-get -y upgrade' First update repo and apply upgrades if update was successful.

A note about using sudo command in a shell script

Here is a sample shell script that shows how to use or run multiple commands with sudo:

#!/bin/bash
echo "Running commands as a root user..."
sudo -- -sh -c <<EOF
apt-get update
apt-get -y upgrade
apt-get -y install nginx 
apt-get -y remove nano
apt-get clean
echo "All done."
EOF

A note about using sudo with bash shell aliases

The syntax is as follows for shell aliases:

alias foo="sudo -- sh -c 'cmd1 && cmd2'"
alias bar='sudo -- sh -c "cmd1 && cmd2"'

–jeroen

Posted in *nix, *nix-tools, bash, Power User | Leave a Comment »

Europees gefabriceerde auto importeren vanuit Zwitserland

Posted by jpluimers on 2021/09/03

Voor mijn geheugen.

Wat heb je nodig:

 • Chassisnummer te kopen auto
 • Geldig ID
 • EUR.1 formulier (afhalen bij een spediteur, bijvoorbeeld Focus93, of bij een zollamt aan de grens)
 • Machtiging van de verkoper dat jij als koper de uitvoer mag afhandelen
 • Grijze kaart van de Zwitserse auto (kentekenbewijs ofwel Fahrzeugausweis)

Wat moet je regelen:

 1. Bij een van de Strassenverkehrsämter in Zwiterland de auto overschrijven naar een exportkenzeichen (waar je de grijze kaart voor nodig hebt); je krijgt dan
  • Exportnummerplaten
  • Nieuwe grijze kaart met rode markering
  • Groene verzekeringskaart
 2. BPM vrijstelling aanvragen zodat je er maximaal 2 weken mee in Nederland mag rijden zodat je in tussen de BPM en schouwing (en mogelijk APK keuring) bij het RDW kunt doen
 3. Bij de grens
  1. de vrachtwagens volgen, en dan bij een Spediteur aankloppen (ik heb goede ervaringen met Focus93 omdat ze met name ervaring tussen Zwitserland/EU hebben; ze hebben kantoren bij diverse grensovergangen: www.focus93.ch/standorte)
   1. Hier vullen ze de EUR.1 in en die mag je dan ondertekenen
   2. Ze voeren ook de auto in in het export systeem
   3. Optioneel (alleen nuttig bij zakelijke import) vullen ze een T1 aanvraag in
  2. Bij de Zwitserse douane de uitvoer doen
  3. Bij de Duitse douane de invoer doen en de BTW betalen (als je het zakelijk doet, dan een borg betalen en je IBAN opgeven)
  4. Bij de spediteur afmelden en de kosten betalen
 4. Voor zakelijk: in Nederland een expediteur zoeken die de T1 afhandeling kan doen en de BTW int (die vraag je later bij de belastingdienst terug) en de auto bij de Duitse douane afmeldt (dan krijg je de borg teruggestort op een IBAN rekening)
 5. RDW schouwing aanvragen op [WayBack] keuringsafspraakmaken.rdw.nl/particulier; zie [WayBack] Invoeren vanuit EU- of EVA-land | RDW
  • Soms kun je de bestaande APK overnemen, dan is alleen een schouwing nodig (je hebt dan APK rapport uit Zwitserland nodig); als je onzeker bent: meteen APK laten keuren bij het RDW
 6. Voor op de dag van keuring:
  1. een tijdelijk kenteken aanvragen op [WayBack] eendagskentekenbewijsaanvragen.rdw.nl via [WayBack] Eendagskentekenbewijs | RDW en [WayBack] Eendagskentekenbewijs aanvragen
  2. een tijdelijke verzekering aanvragen (niet alle autoverzekeraars doen dit, dus zoek dit van te voren uit!)
 7. Aangifte BPM doen bij de belastingdienst; ik heb deze volgorde gebruikt zodat ik zeker wist dat ik niks gemist had
  1. [WayBack] Aangifte bpm doen
  2. [WayBack] Bpm-aangifte doen
  3. [WayBack] Aangifte, melding of opgaaf bpm
  4. [WayBack] Aangifte, melding of opgaaf bpm
  5. [WayBack] Toelichting aangifte, melding of opgaaf bpm
  6. [WayBack] Afschrijving met forfaitaire tabel

   Wilt u een motorrijtuig voor het eerst in Nederland registreren? Bepaal dan de waarde ervan met een forfaitaire tabel. Lees hoe en welke voorwaarden gelden.

 8. BPM betalen
 9. RDW kentekenbewijs ontvangen
 10. Nummerplaten laten maken
 11. Verzekering regelen

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: